Beleidsplan

Om U inzicht te geven in het pedagogisch beleidsplan, wil ik hier een kleine uitleg geven van de normen en waarden die ik hanteer.

Het beleidsplan is er op gericht om een bijdrage in de ontwikkeling van het kind te leveren op het gebied van:

Zelfvertrouwen
Elk kind moet hier de vrijheid voelen om zelfstandig of samen met andere kinderen kunnen spelen.

Het ontdekken en benutten van mogelijkheden en talenten
Kinderen kunnen veel van elkaar leren wat betreft het omgaan met elkaar, maar ook kunnen ze veel leren over de mogelijkheden om elkaar te helpen door te praten met elkaar.

Motorische ontwikkeling
Naarmate het kind ouder wordt is er meer invloed van buitenaf nodig om nieuwe functies(zoals bijvoorbeeld fietsen, steppen, kleuren) te ontwikkelen.
Door motivatie en stimulatie zal een kind zich sneller ontwikkelen.
Het gebruik van verschillende hulpmiddelen en technieken bij het knutselen zoals prikken, knippen en lijmen, bevorderen de fijne motoriek.
Ik wil graag bijdragen aan de positieve ontwikkeling van uw kind, door ze te laten zien dat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld in wat ze gaan doen of waar ze mee spelen.

Mijn visie op kinderen
Kinderen zijn van nature leergierig. Kinderen leren van elkaar. Doordat kinderen met elkaar in contact komen stimuleren ze elkaar en leren ze omgaan met andere kinderen van verschillende leeftijden.
Dit is goed voor hun eigen ontwikkeling.

De relatie tussen gastouder en kind dient op de volgende punten gebaseerd te zijn:

  • De relatie moet er een zijn van warmte, vertrouwen en veiligheid.
  • Er moeten uitdagingen gesteld worden voor de ontwikkeling van het kind.
  • Er dient waardering en respect getoont voor andere kinderen en ouders.
  • Grenzen en regels moeten duidelijk gesteld worden, maar er dient ook uitgelegd te worden waarom er deze regels zijn.

De ontwikkeling van het kind wordt zo gestimuleerd.